Motivations

TỪ TAY TRẮNG THÀNH TỈ PHÚ

, , No Comment

Đồng sáng lập WhatsApp từng sống nhờ trợ cấp, tỷ phú thời trang Sara Blakely thi trượt đại học 2 lần, còn Larry Ellison cho rằng mình có “tất cả điều bất lợi để thành&hellip

Read Post →